Skip to main content

ArosKiropraktor, Vester Allé 7, 2. sal tv., 8000 Århus C

4,9 ud af 5

Undgå ventetid – Ring og bestil tid i dag på 8612 0044

Patient

sikkerhed


Vi værner om dine oplysninger og behandler dem med fortrolighed. Hvis der sker en utilsigtet hændelse på klinikken, indrapporteres denne altid af den fagperson.

Information om patientsikkerhed

ADGANG TIL JOURNAL
Du har altid mulighed for at få printet en kopi af din journal. Det er dog ikke altid, at det kan ske samme dag, og den kan kun udleveres personligt.

RIS OG ROS
I vores reception finder du en ris og ros kasse. Du er meget velkommen til at ligge forslag og kommentar i kassen. Vi vil gennemgå alle input på vores førstkommende personalemøde, så afholdes én gang om måneden.

UTILSIGTEDE HÆNDELSE
Hvis der sker en utilsigtet hændelse på klinikken, indrapporteres denne altid af den fagperson, som bliver bekendt med den utilsigtede hændelse. Vi indrapporterer utilsigtede hændelser til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Du kan finde mere information på: www.stps.dk

KLAGEMULIGHEDER
Vi tager altid klager meget alvorligt. Hvis der er sket en skade i forbindelse med behandlingen, eller der er andre forhold, du vil klage over, er det ligeledes muligt at anmelde en patientklage til Styrelsen for Patientklager på https://stpk.dk/da/
Din behandler assisterer gerne med at udarbejde denne klage.

PATIENTERSTATNING
Hvis der er sket en skade i forbindelse med behandlingen, kan du ligeledes søge om erstatning. Erstatningssager anmeldes til Patienterstatningen på https://pebl.dk. På Styrelsen for Patientklager https://stpk.dk/da/ er der yderligere information om patienterstatning. Din behandler assisterer gerne med at lave en anmeldelse.

SAMTYKKER
Dit samtykke til udveksling af oplysninger med andre sundhedsaktører, herunder “egen læge”, er gældende i 12 måneder, og du kan til enhver tid trække det tilbage.
Dit samtykke til behandling, behandlingsplan og røntgenundersøgelse, er gældende for det aktuelle problem du er i behandling for. Du kan til enhver tid trække dette samtykke tilbage.

DATASIKKERHED
Hermed informeres om, at alle behandlere har adgang til alle journaler på klinikken. Dette sker for at sikre det bedste patientforløb samt intern læring.
Derudover har klinikkens sekretærer adgang til at skrive kommentarer i alle journaler, hvor det er relevant. Alle ansatte på klinikken er selvfølgelig underlagt tavshedspligt.

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

1. VI ER DEN DATAANSVARLIGE
Aros Kiropraktor ApS er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger i forbindelse ydelse af kiropraktisk og anden sundhedsfaglig behandling.

2. KONTAKTOPLYSNINGER
Har du spørgsmål til behandling af personoplysninger i forbindelse med dit behandlingsforløb hos Aros Kiropraktor ApS, er du velkommen til at rette henvendelse til os på 86120044.

3. FORMÅLET MED OG RETSGRUNDLAG FOR BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
Det overordnede formål er at yde kiropraktisk, og anden sundhedsfaglig behandling. Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger følger af: Bekendtgørelse nr. 530 af 24. maj 2018 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.) https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=201378

Lovbekendtgørelse nr. 191 af 28. februar 2018, Sundhedsloven med eventuelle senere ændringer https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=199871

4. KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER
Vi behandler to kategorier af personoplysninger:
• Almindelige personhenførbare oplysninger
• Personfølsomme oplysninger

Forklaring af kategorier:
Oplysninger om navn, adresse, telefon, e-mail og lignende hører til de personhenførbare. Alle sundhedsoplysninger er personfølsomme oplysninger.

Hvad er kiropraktik?

En kiropraktor er en autoriseret sundhedsperson, der er specialist i undersøgelse, diagnostik, forebyggelse og behandling af smertetilstande i bevægeapparatet. Det vil sige, at kiropraktoren behandler smertetilstande, som kommer fra kroppens led, muskler, sener, nerver og knogler.

Siden 1994 har det i Danmark været muligt at uddanne sig til kiropraktor på Syddansk Universitet i Odense. Uddannelsen består af en 5-årig kandidatgrad, samt en efterfølgende 1-årig supplerende praktisk uddannelse (turnus) i en privat kiropraktorklinik. Denne 6-årig uddannelse sikrer faglig høj ekspertise inden for problematikker i bevægeapparatet.

Ordet kiropraktik kommer fra græsk og betyder “at behandle med hænderne”. Kiropraktik er altså manuel behandling af alle kroppens led og muskler. Hvis leddene er stive og ikke bevæger sig hensigtsmæssigt, kan manuel behandling løsne leddene op, så der sikres optimal bevægelse i hele kroppen. Under en behandling høres ofte en eller flere kavitationer (knæklyde), som skyldes undertryk i ledkapslen omkring leddet. Der er altså ikke tale om at “knække eller brække” knoglerne.